procustoms logo
news-bk.jpg
news-bk-tel.jpg
PRO CUSTOMS | STIRI SI EVENIMENTE

PRO CUSTOMS Xmas Party

PRO CUSTOMS Xmas Party

Asociația Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS are deosebita plăcere să vă invite la ”PRO CUSTOMS Xmas Party”, prima petrecere de Crăciun a Asociației, un prilej bun pentru a ne cunoaște și a socializa. Evenimentul va avea loc pe 21 decembrie 2017, începând cu ora 19:00, Restaurant ”La Bordei” (Intersecția Bd. Vasilea Milea cu strada Fruntaș Mihai Anghel (lânga mall AFI PALACE COTROCENI, incinta clădirii APACA).

Taxa de participare membri este de 150 lei/ persoana
Taxa de participare non membri este de 170 lei/persoană.

Vă așteptăm cu spiritul magic al sărbătorilor, cu un număr cât mai mare de colegi dornici de distracție și cu surprize multe cât fulgii de zăpadă! 🎁

Vă rugăm să vă înscrieți numai dacă sunteți siguri că puteți ajunge pentru ca noi să avem un număr ferm de persoane înscrise.

Pentru confirmări și detalii despre întâlnire, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0799 155 136.
Vă mulțumim și vă așteptăm să petrecem!

Toate cele bune,
Echipa Asociația Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS

Ordinul nr. 2792/2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2792/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine si declarațiilor pe factura- publicat în Monitorul Oficial nr. 813 din 13.10.2017

O nouă colaborare în domeniul vamal care consolidează relația dintre România și Republica Moldova

București, 2 octombrie 2017 – Reprezentanții Asociației Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS, au participat la o întâlnire de cooperare alături de Asociația Brokerilor Vamali din Republica Moldova. Scopul întrevederii a fost de a discuta despre principalele provocări legislative cu care se confruntă cele două țări și de a găsi soluții comune pentru dezvoltarea domeniului vamal.

colaborare si nu angajare

          Printre subiectele care au fost discutate se numără: obiective comune, provocări ale legislației vamale în România și Republica Moldova, alinierea la standardele vamale internaționale, oportunități de dezvoltare de ambele părți, schimbul de experiență și instruirea profesională a membrilor celor două Asociații.

Întâlnirea de la București a marcat începutul unui nou parteneriat între România și Republica Moldova, în ceea ce privește domeniul vamal. Ca pas următor, ne dorim să semnăm, la Chișinău, un protocol de colaborare care să faciliteze schimbul de experiență, comunicarea și consolidarea relațiilor dintre asociații. Credem că întâlnirea a reprezentat un prilej bun pentru a ne cunoaște, a discuta despre principalele preocupări și a stabili o legătură de durată. Le mulțumim partenerilor noștri și sperăm ca împreună să deschidem noi oportunități de dezvoltare în domeniul în care ne desfășurăm activitatea.”, a declarat Raluca Vieru, Manager, Asociația Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS

Pentru a afla mai multe informații despre activitatea noastră, vă invităm să ne urmăriți pe LinkedIN, Facebook, Twitter și Google +.

Ordinul nr. 2661 din 19.09.2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2661/2017 - modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2759/2016- publicat în Monitorul Oficial nr. 750 din 19.09.2017

Ordinul nr. 2671 din 18.09.2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun, publicat în Monitorul Oficial nr. 748 din 18.09.2017

Ordinul nr. 2670 din 15.09.2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2670/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 744 din 15.09.2017

Informarea Direcției Generale a Vămilor din data de 13.09.2017

Vă informăm că România a comunicat Comisiei Europene că începând cu data de 02.10.2017 schimbul şi stocarea de informaţii necesare pentru cereri şi decizii se va face prin sistemul electronic de decizii al Comisiei.
Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 a fost stabilit programul de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii. Conform Programului de lucru, Sistemul de decizii vamale are stabilită ca perioadă finală de instalare data de 02.10.2017.

Potrivit legislaţiei vamale în vigoare, de la data instalării Sistemului de decizii vamale toate schimburile de informaţii, precum cererile sau deciziile, între autorităţile vamale şi între operatorii economici şi autorităţile vamale, precum şi stocarea acestor informaţii, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, posibilitatea utilizării altor mijloace existând doar în cazul unei avarii temporare a sistemelor informatice.

Astfel, începând cu data de 02.10.2017, cererile şi autorizaţiile menţionate în Anexa A la Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, cu excepţia deciziilor referitoare la informaţiile obligatorii, cererilor şi autorizaţiilor pentru statutul de operator economic autorizat, cererilor şi deciziilor privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export şi a cererilor şi autorizaţiilor pentru utilizarea regimului de admitere temporară, de destinaţie finală, de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă în situaţiile în care se aplică articolul 163 alin.(1) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, vor fi administrate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene.

Prin urmare, cererile şi autorizaţiile următoare vor fi completate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene:
- cererea şi autorizaţia pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;
- cererea şi autorizaţia pentru furnizarea unei garanţii globale, inclusiv a unei posibile garanţii reduse sau a unei exonerări de garanţie;
- cererea şi autorizaţia de amânare a plăţii taxelor datorate, în măsura în care permisiunea de amânare nu este acordată pentru o singură operaţiune;
- cererea şi autorizaţia pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară;
- cererea şi autorizaţia de stabilire a unor servicii de transport maritim regulat;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de emitent autorizat în vederea atestării statutului de mărfuri unionale
- cererea şi autorizaţia pentru acordarea statutului de cântăritor autorizat de banane;
- cererea şi autorizaţia de utilizare a declaraţiei simplificate;
- cererea şi autorizaţia pentru vămuire centralizată;
- cererea şi autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei vamale prin înscrierea datelor în evidenţele declarantului, inclusiv pentru regimul de export;
- cererea şi autorizaţia pentru autoevaluare;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare pasivă;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de destinaţie finală;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de admitere temporară;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de antrepozit vamal;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de expeditor agreat pentru regimul de tranzit unional;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru regimul de tranzit unional;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale;
- cererea şi autorizaţia de utilizare a declaraţiei de tranzit cu un set redus de date;
- cererea şi autorizaţia de utilizare a unui document electronic de transport ca declaraţie vamală.
În vederea obţinerii dreptului de acces la sistemul central de decizii al DGTAXUD, trebuie să accesaţi link-ul “Decizii Vamale/Cerere acces sistem Decizii Vamale”, ce va fi disponibil pe site-ul http://www.customs.ro la secţiunea E-CUSTOMS începând cu data de 01.08.2017.
Menţionăm că solicitanţii trebuie să deţină număr EORI valid.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de pe pagina: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en

PRO CUSTOMS a devenit membru al IFCBA

Asociația Comisionarilor în Vamă - PRO CUSTOMS a devenit membru al IFCBA (International Federation of Customs Brokers Associations)

Acest parteneriat deschide noi oportunități de dezvoltare pentru comunitatea noastră și ne oferă ocazia de a păstra comisionarii vamali în centrul sistemului internațional de tranzacționare.

Ne alăturăm efortului IFCBA, acela de îmbunătăți politicile și practicile vamale pe plan mondial, fapt ce va aduce beneficii comisionarilor vamali și clienților acestora. Prin intermediul acestei colaborări, comisionarii vamali din România și străinătate pot să construiască legături solide prin împărtășirea experiențelor legate de serviciile clienților, să sporească reputația prin contribuții în forumuri globale și să își asigure rolul în lanțul de aprovizionare. Vă invităm să vă informați cu privire la oportunitățile oferite de IFCBA: http://bit.ly/2giuqzn

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578

Vă informăm că România a comunicat Comisiei Europene că începând cu data de 02.10.2017 schimbul şi stocarea de informaţii necesare pentru cereri şi decizii se va face prin sistemul electronic de decizii al Comisiei.
Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 a fost stabilit programul de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii. Conform Programului de lucru, Sistemul de decizii vamale are stabilită ca perioadă finală de instalare data de 02.10.2017.
 
Potrivit legislaţiei vamale în vigoare, de la data instalării Sistemului de decizii vamale toate schimburile de informaţii, precum cererile sau deciziile, între autorităţile vamale şi între operatorii economici şi autorităţile vamale, precum şi stocarea acestor informaţii, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, posibilitatea utilizării altor mijloace existând doar în cazul unei avarii temporare a sistemelor informatice.
 
Astfel, începând cu data de 02.10.2017, cererile şi autorizaţiile menţionate în Anexa A la Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, cu excepţia deciziilor referitoare la informaţiile obligatorii, cererilor şi autorizaţiilor pentru statutul de operator economic autorizat, cererilor şi deciziilor privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export şi a cererilor şi autorizaţiilor pentru utilizarea regimului de admitere temporară, de destinaţie finală, de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă în situaţiile în care se aplică articolul 163 alin.(1) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, vor fi administrate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene.
 
Prin urmare, cererile şi autorizaţiile următoare vor fi completate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene:
 - cererea şi autorizaţia pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;
 - cererea şi autorizaţia pentru furnizarea unei garanţii globale, inclusiv a unei posibile garanţii reduse sau a unei exonerări de garanţie;
 - cererea şi autorizaţia de amânare a plăţii taxelor datorate, în măsura în care permisiunea de amânare nu este acordată pentru o singură operaţiune;
 - cererea şi autorizaţia pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară;
 - cererea şi autorizaţia de stabilire a unor servicii de transport maritim regulat;
 - cererea şi autorizaţia pentru statutul de emitent autorizat în vederea atestării statutului de mărfuri unionale
 - cererea şi autorizaţia pentru acordarea statutului de cântăritor autorizat de banane;
 - cererea şi autorizaţia de utilizare a declaraţiei simplificate;
 - cererea şi autorizaţia pentru vămuire centralizată;
 - cererea şi autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei vamale prin înscrierea datelor în evidenţele declarantului, inclusiv pentru regimul de export;
 - cererea şi autorizaţia pentru autoevaluare;
 - cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă;
 - cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare pasivă;
 - cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de destinaţie finală;
 - cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de admitere temporară;
 - cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de antrepozit vamal;
 - cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR;
 - cererea şi autorizaţia pentru statutul de expeditor agreat pentru regimul de tranzit unional;
 - cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru regimul de tranzit unional;
 - cererea şi autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale;
 - cererea şi autorizaţia de utilizare a declaraţiei de tranzit cu un set redus de date;
 - cererea şi autorizaţia de utilizare a unui document electronic de transport ca declaraţie vamală.
 
În vederea obţinerii dreptului de acces la sistemul central de decizii al DGTAXUD, trebuie să accesaţi link-ul “Decizii Vamale/Cerere acces sistem Decizii Vamale”, ce va fi disponibil pe site-ul www.customs.ro la secţiunea E-CUSTOMS începând cu data de 01.08.2017.
Menţionăm că solicitanţii trebuie să deţină număr EORI valid.
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de pe pagina: LINK

EVENIMENT 31 MAI 2017

 

Comunicat de presa

În data de 05 mai 2017, la sediul Direcției Generale a Vămilor a avut loc o întâlnire între  domnul  Dorel  Fronea,  vicepreședinte  ANAF,  coordonator  al  activității  structurilor vamale  din  România  și  reprezentanții  Asociației  Comisionarilor  în  Vamă  -  PRO CUSTOMS, prima asociație de profil din România.  

În cadrul întâlnirii au fost discutate probleme legate de respectarea legislației în domeniul vamal  precum  și  implicarea  Asociației  în  prevenirea  si  combaterea  fraudelor  vamale.  Cu acest  prilej,  domnul  Dorel  Fronea  a  solicitat  reprezentanților  Asociației  Comisionarilor  în Vamă - PRO CUSTOMS să contribuie în mod activ la constatarea și prevenirea abaterilor de la reglementările legale din domeniul vamal. Având  în  vedere  faptul  că  frauda  vamală  constituie  o  ameninţare  la  adresa  dezvoltării economice,  atât  domnul  Dorel  Fronea  cât  și  reprezentanții  Asociației  Comisionarilor  în Vamă - PRO CUSTOMS doresc să îşi intensifice dialogul şi cooperarea în lupta împotriva fraudei  vamale  prin  schimbul  reciproc  de  informații  și  date  în  vederea  prevenirii  și combaterii  fraudelor  vamale,  optimizării  controlului  vamal  precum  și  simplificării procedurilor de vămuire. Totodata, domnul Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF, coordonator al activității structurilor vamale  din  România  a  propus  întâlniri  trimestriale  cu  reprezentanții  Asociației Comisionarilor în Vamă - PRO CUSTOMS.

DESCARCATI DOCUMENT

Ordinul nr. 867/16.03.2017

ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 867 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1194/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 187 din data de 16.03.2017

Ordinul nr. 866 din 16.03.2017

ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 866 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale de import, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1885/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 187 din data de 16.03.2017

Ordinul nr. 766/13.03.2017

ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 766 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comunitar, publicat in Monitorul Oficial nr. 180 din data de 13.03.2017

Ordinul nr. 792/13.03.2017

ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 792/ 13.03.2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară, publicat in Monitorul Oficial nr. 178 din data de 13.03.2017.

ifcba associate business logo
© 2017-2018 ProCustoms. All Rights Reserved. Designed By GATEiT

Please publish modules in offcanvas position.