procustoms logo
about-btn.jpg
about-btn.jpg
O LUME DE CONEXIUNI | IN CATIVA PASI
 

Asociația Comisionarilor în Vamă este o organizație profesională, non-guvernamentală, apolitică, independentă, întemeiată pe principii democratice, care își propune să îmbunătățească politicile și procedurile guvernamentale în numele membrilor și partenerilor săi.

Suntem  o asociație nou înființată, modernă, orientată spre viitor, ancorată în realitățile naționale, deschisă spre modernizare și dezvoltare.

Misiunea noastră este aceea de a reprezenta și de a proteja interesele comune de afaceri ale comisionarilor vamali în calitate de profesioniști, în fața organelor de stat.   Avem ca scop dezvoltarea și afirmarea activității de comisionariat vamal, reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate și prin toate mijloacele permise de lege.

Pentru perioada următoare ”Asociația Comisionarilor în Vamă- PRO CUSTOMS” își propune următoarele obiective

1. Dezvoltarea activității comisionarilor vamali, crearea condițiilor favorabile pentru organizarea, formarea și perfecționarea serviciilor în vamă;

2. Asigurarea colaborării între membrii asociației și organele vamale ale României în ceea ce privește implementarea legislației vamale, optimizarea procedurilor vamale și schimb de informații în domeniul comisionariatului vamal;

3. Acordarea de asistență membrilor asociației și soluționarea problemelor legate de activitatea lor profesională;

4. Informarea permanentă și centralizată a membrilor despre modificările actelor normative în domeniul vamal și activitatea comercială externă, precum și alte informații relevante pentru activitatea acestora;

5. Implicarea activă în perfecționarea profesională, facilitând astfel cunoașterea, însușirea si aplicarea prevederilor legale in domeniul vamal.

PRO CUSTOMS | STATUT

STATUTUL ASOCIAȚIEI COMISIONARILOR ÎN VAMĂ - PRO CUSTOMS

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.1. ASOCIAȚIA COMISIONARILOR ÎN VAMĂ- ”PRO CUSTOMS”, denumită în continuare „Asociația”, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă înființată în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Act constitutiv.

Art. 1.2. Membrii fondatori ai Asociației sunt:

  • S.G. WIND TRANSPORT S.R.L.
  • ATU INTERNATIONAL S.R.L.
  • MACHT MANAGEMENT COMPANY S.R.L.

Art.  2. Asociația este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3. Denumirea Asociației este „ASOCIAȚIA COMISONARILOR ÎN VAMĂ- ”PRO CUSTOMS”, rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 156272 din data de 13.10.2016 eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare si Relații Publice.

Art. 4.1. Sediul Asociației este situat in Calea Bucurestilor nr. 95A, et. 1, biroul 4, Otopeni, jud. Ilfov.

Art. 4.2. Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4.3. Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 5. Asociația se constituie pe o durata nedeterminata.

ifcba associate business logo
© 2017-2018 ProCustoms. All Rights Reserved. Designed By GATEiT

Please publish modules in offcanvas position.