procustoms logo
about.jpg
about-tel.jpg
O LUME DE CONEXIUNI | IN CATIVA PASI
 

Asociația Comisionarilor în Vamă este o organizație profesională, non-guvernamentală, apolitică, independentă, întemeiată pe principii democratice, care își propune să îmbunătățească politicile și procedurile guvernamentale în numele membrilor și partenerilor săi.

Suntem  o asociație nou înființată, modernă, orientată spre viitor, ancorată în realitățile naționale, deschisă spre modernizare și dezvoltare.

Misiunea noastră este aceea de a reprezenta și de a proteja interesele comune de afaceri ale comisionarilor vamali în calitate de profesioniști, în fața organelor de stat.   Avem ca scop dezvoltarea și afirmarea activității de comisionariat vamal, reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate și prin toate mijloacele permise de lege.

Pentru perioada următoare ”Asociația Comisionarilor în Vamă- PRO CUSTOMS” își propune următoarele obiective:

ULTIMELE STRI & EVENIMENTE

Ordinul nr. 2661 din 19.09.2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2661/2017 - modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2759/2016- publicat în Monitorul Oficial nr. 750 din 19.09.2017

Ordinul nr. 2671 din 18.09.2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun, publicat în Monitorul Oficial nr. 748 din 18.09.2017

Ordinul nr. 2670 din 15.09.2017

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2670/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 744 din 15.09.2017

Informarea Direcției Generale a Vămilor din data de 13.09.2017

Vă informăm că România a comunicat Comisiei Europene că începând cu data de 02.10.2017 schimbul şi stocarea de informaţii necesare pentru cereri şi decizii se va face prin sistemul electronic de decizii al Comisiei.
Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 a fost stabilit programul de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii. Conform Programului de lucru, Sistemul de decizii vamale are stabilită ca perioadă finală de instalare data de 02.10.2017.

Potrivit legislaţiei vamale în vigoare, de la data instalării Sistemului de decizii vamale toate schimburile de informaţii, precum cererile sau deciziile, între autorităţile vamale şi între operatorii economici şi autorităţile vamale, precum şi stocarea acestor informaţii, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, posibilitatea utilizării altor mijloace existând doar în cazul unei avarii temporare a sistemelor informatice.

Astfel, începând cu data de 02.10.2017, cererile şi autorizaţiile menţionate în Anexa A la Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, cu excepţia deciziilor referitoare la informaţiile obligatorii, cererilor şi autorizaţiilor pentru statutul de operator economic autorizat, cererilor şi deciziilor privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export şi a cererilor şi autorizaţiilor pentru utilizarea regimului de admitere temporară, de destinaţie finală, de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă în situaţiile în care se aplică articolul 163 alin.(1) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, vor fi administrate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene.

Prin urmare, cererile şi autorizaţiile următoare vor fi completate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene:
- cererea şi autorizaţia pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;
- cererea şi autorizaţia pentru furnizarea unei garanţii globale, inclusiv a unei posibile garanţii reduse sau a unei exonerări de garanţie;
- cererea şi autorizaţia de amânare a plăţii taxelor datorate, în măsura în care permisiunea de amânare nu este acordată pentru o singură operaţiune;
- cererea şi autorizaţia pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară;
- cererea şi autorizaţia de stabilire a unor servicii de transport maritim regulat;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de emitent autorizat în vederea atestării statutului de mărfuri unionale
- cererea şi autorizaţia pentru acordarea statutului de cântăritor autorizat de banane;
- cererea şi autorizaţia de utilizare a declaraţiei simplificate;
- cererea şi autorizaţia pentru vămuire centralizată;
- cererea şi autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei vamale prin înscrierea datelor în evidenţele declarantului, inclusiv pentru regimul de export;
- cererea şi autorizaţia pentru autoevaluare;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare pasivă;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de destinaţie finală;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de admitere temporară;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea regimului de antrepozit vamal;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de expeditor agreat pentru regimul de tranzit unional;
- cererea şi autorizaţia pentru statutul de destinatar agreat pentru regimul de tranzit unional;
- cererea şi autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale;
- cererea şi autorizaţia de utilizare a declaraţiei de tranzit cu un set redus de date;
- cererea şi autorizaţia de utilizare a unui document electronic de transport ca declaraţie vamală.
În vederea obţinerii dreptului de acces la sistemul central de decizii al DGTAXUD, trebuie să accesaţi link-ul “Decizii Vamale/Cerere acces sistem Decizii Vamale”, ce va fi disponibil pe site-ul http://www.customs.ro la secţiunea E-CUSTOMS începând cu data de 01.08.2017.
Menţionăm că solicitanţii trebuie să deţină număr EORI valid.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de pe pagina: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en

PRO CUSTOMS a devenit membru al IFCBA

Asociația Comisionarilor în Vamă - PRO CUSTOMS a devenit membru al IFCBA (International Federation of Customs Brokers Associations)

Acest parteneriat deschide noi oportunități de dezvoltare pentru comunitatea noastră și ne oferă ocazia de a păstra comisionarii vamali în centrul sistemului internațional de tranzacționare.

Ne alăturăm efortului IFCBA, acela de îmbunătăți politicile și practicile vamale pe plan mondial, fapt ce va aduce beneficii comisionarilor vamali și clienților acestora. Prin intermediul acestei colaborări, comisionarii vamali din România și străinătate pot să construiască legături solide prin împărtășirea experiențelor legate de serviciile clienților, să sporească reputația prin contribuții în forumuri globale și să își asigure rolul în lanțul de aprovizionare. Vă invităm să vă informați cu privire la oportunitățile oferite de IFCBA: http://bit.ly/2giuqzn

ULTIMII MEMBRII INSCRISI
Mastermind SRL
Predilect Pro SRL
City Broker SRL
ASG Wind Transport SRL
ifcba associate business logo
© 2017-2018 ProCustoms. All Rights Reserved. Designed By GATEiT

Please publish modules in offcanvas position.